Wanneer eindigt de therapie ?

Wanneer eindigt de therapie ?

Over het algemeen besluiten cliënt en psychotherapeut in overleg wanneer de therapie stopt. Het kan zijn dat u de therapie wilt beëindigen, maar dat uw psychotherapeut daar anders over denkt. Als cliënt staat het u vrij op elk gewenst moment de therapie te beëindigen. Het is wel verstandig om de reden van uw vertrek met uw psychotherapeut te bespreken. U kunt daar allebei van leren. Een psychotherapeut mag de therapie alleen tegen uw wens in stopzetten als hij daarvoor gewichtige redenen heeft. Dergelijke redenen kunnen zijn : iemand betaalt niet, komt regelmatig niet opdagen of bedreigt de psychotherapeut. De psychotherapeut kan de behandeling ook beëindigen als hij of zij gegronde redenen heeft om te concluderen dat u geen baat heeft bij de therapie. In dat geval mag de psychotherapeut u niet zo maar op straat zetten, maar moet hij u helpen een alternatief te vinden.


(C) 20017 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken